دوره نهم

Remote Desktop

این محصول نهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره Remote Desktop و انواع نرم افزارهای مربوطه بهمراه قابلیت Port Forwarding در ADSL Modem ها آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.