دوره هشتم

WiFi - Bridge - NAT

این محصول هشتمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره ساختار شبکه های Wi-Fi و پیکربندی آن ها بهمراه قابلیتهای Bridge و ICS/NAT در ویندوز و چگونگی پیاده سازی آن ها آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.