دوره هفتم

اشتراک گذاری فایل ها

این محصول هفتمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره چگونگی به اشتراک گذاری فایل ها و مدیریت دسترسی افراد به آن ها آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.