دوره ششم

پیکربندی اتصال ویندوز به شبکه

این محصول ششمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. پس از گذراندن این دوره با پیکربندی شبکه در ویندوز شامل مفاهیم آدرس های IP و Subnet Mask بهمراه کلاس های IP و Subnet  آشنا می شوید. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.