دوره پنجم

مجوزهای NTFS

این محصول پنجمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. پس از گذراندن این دوره با مجوزهای NTFS و چگونگی پیکربندی آن ها روی فایل ها و فولدرها جهت کنترل دسترسی افراد آشنا می شوید. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.