دوره چهل و چهارم

ADRMS

این محصول چهل و چهارمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره پیاده سازی، پیکربندی، بهره‌برداری، مدیریت و عیب یابی سرویس Active Directory Rights Management Service  آموزش داده شده است. این سرویس مخصوص محافظت از اسناد مانند فایل های آفیس و ایمیل ها در برابر دسترسی غیر مجاز و یا ایجاد تغییرات ناخواسته می باشد. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.