دوره چهل و سوم

ADFS

این محصول چهل و سومین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره سرویس ADFS معرفی شده و مطالب مربوط به پیاده سازی، پیکربندی و مدیریت آن آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.