دوره چهل و دوم

SSTP و IPsec

این محصول چهل و دومین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره مباحث L2TP و SSTP مربوط به دوره VPN تکمیل شده و چگونگی پیاده سازی IPsec جهت رمزگذاری داده های تبادل شده در شبکه آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.