دوره چهل و یکم

ADCS

این محصول چهل و یکمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره کلیه مطالب کاربردی و مورد نیاز جهت پیاده سازی و بهره برداری از Certificate و CA در شبکه ها آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.