دوره چهلم

ADLDS

این محصول چهلمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره ADLDS معرفی شده و مطالب مربوط به پیاده سازی، مدیریت، پشتیبانی و بازیابی آن آموزش داده شده اند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.