دوره سی و نهم

پیاده سازی پیشرفته Domain (قسمت ششم)

مدیریت، نگهداری و حفاظت از AD

این محصول سی و نهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره مطالب مربوط به مدیریت، حفاظت، پشتیبانی و بازیابی Active Directory آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.