دوره سی و هفتم

پیاده سازی پیشرفته Domain (قسمت چهارم)

پیاده سازی GPO ها

این محصول سی و هفتمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره کلیه مطالب مربوط به ایجاد، اعمال و مدیریت GPO ها در Domain آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.