دوره سی و ششم

پیاده سازی پیشرفته Domain (قسمت سوم)

پیاده سازی Site ها

این محصول سی و ششمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره مبحث سایت و مدیریت replication بین سایت ها به همراه مبحث Global Catalog و UGMC به صورت حرفه ای آموزش داده شده است. ضمنا نحوه clone کردن DC ها نیز آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.