دوره سی و پنجم

پیاده سازی پیشرفته Domain (قسمت دوم)

FSMOs, Trusts and Groups

این محصول سی و پنجمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره FSMO role ها، Trust ها و بهره برداری از گروه ها در Active Directory به صورت کامل آموزش داده شده اند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می‌باشد.