دوره سی و چهارم

پیاده سازی پیشرفته Domain (قسمت اول)

پیاده سازی Forest و DNS آن

این محصول سی و چهارمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره آموزش های مربوط به پیاده سازی حرفه ای سرویس ADDS در شبکه ها آغاز شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می‌باشد.