دوره سی و سوم

Failover Cluster و NLB

این محصول سی و سومین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره قابلیت های NLB و Failover Cluster در ویندوزهای Server جهت تقسیم بار و ایجاد تحمل در برابر خطا در شبکه آموزش داده شده اند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می‌باشد.