دوره سی و دوم

NAT

این محصول سی و دومین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره کلیه مفاهیم مربوط به NAT یا همان Network Address Translation آموزش داده شده است. این مفاهیم پیش نیاز مهم برای دوره تخصصی فایروال می باشند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.