دوره سی و یکم

VPN

این محصول سی و یکمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره مباحث مربوط به VPN شامل Remote Access و Site-to-Site جهت برقراری ارتباط کامپیوترهای از راه دور به شبکه محلی و اتصال LAN های مختلف به یکدیگر از طریق ارتباطات WAN یا اینترنت آموزش داده شده اند. مفاهیم این دوره پیش نیاز مهم برای دوره تخصصی فایروال می باشند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.