دوره سوم

مدیریت کاربران و گروه های محلی

این محصول سومین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. پس از گذراندن این دوره با مباحث کاربران و گروه های محلی در ویندوز و مدیریت آنها آشنا می شوید. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.