دوره بیست و هشتم

DNS (قسمت سوم)

این محصول بیست و هشتمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره مفاهیم مهمی از DNS شامل DNS Suffix و DDNS به همراه مدیریت DNS از طریق CMD و PowerShell آموزش داده شده اند. ضمنا DNS Load Balancing و نظارت و عیب یابی DNS نیز آموزش داده شده اند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.