دوره بیست و هفتم

DNS (قسمت دوم)

این محصول بیست و هفتمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره در ادامه قسمت اول مفاهیمی از جمله ساختار DNS در اینترنت و چگونگی Name Resolution و مباحث مهمی مانند:
 Stub Zone ،Conditional Forwarding ،Forwarding و DNS Delegation آموزش داده شده اند.
 فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.