دوره بیست و چهارم

Windows Deployment Service

این محصول بیست و چهارمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره با سرویس Windows Deployment Service بطور کامل آشنا شده و نحوه استفاده از آن جهت نصب و پیاده سازی نسخه های مختلف ویندوز از طریق شبکه را فرا خواهید گرفت. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.