دوره بیست و سوم

ساخت Image و مدیریت نصب ویندوزها

این محصول بیست و سومین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره با Windows PE آشنا شده و نحوه ایجاد Image های دلخواه ویندوز (Customized) و نصب خودکار (Unattended) ویندوز را فرا می گیرید. ضمنا چگونگی ایجاد Package های مختلف جهت ایجاد تنظیمات و نصب برنامه ها روی ویندوز آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.