دوره بیستم

Print Server

این محصول بیستمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در ابتدای این دوره مفاهیم پایه شامل نصب و به اشتراک گذاری چاپگرها در سیستم عامل های ویندوز و سپس مباحث مربوط به نصب و پیکربندی Print Server ها در شبکه های حرفه ای آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.