دوره دوم

آشنایی با انواع ویندوز و نصب و پیاده سازی آنها

این محصول دومین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. پس از گذراندن این دوره با انواع سیستم عاملهای مایکروسافت ویندوز آشنا می شوید و چگونگی نصب و پیاده سازی آنها را فرا می گیرید. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.