دوره نوزدهم

Windows Admin Center

این محصول نوزدهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره با نرم افزار Windows Admin Center که مبتنی بر وب می باشد آشنا می شوید و یاد می‏ گیرید که چگونه با استفاده از آن Server های خود را بصورت متمرکز با امنیت بیشتر و بسیار ساده تر مدیریت کنید. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.