دوره هجدهم

File Server

این محصول هجدهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره نصب و پیکربندی File Server توسط Windows Server بهمراه امکانات و قابلیت های مربوطه آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.