دوره هفدهم

پیاده سازی اولیه Domain

این محصول هفدهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره پیاده سازی Domain توسط نصب و راه اندازی یک Domain Controller و مدیریت اولیه مربوط به Domain شامل ایجاد User و Groupها، عضویت کامپیوترها در Domain بهمراه Roaming و Mandatory پروفایل ها آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می  باشد.