دوره شانزدهم

مجازی سازی با Hyper-V

این محصول شانزدهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره پیاده سازی سیستم های مجازی به کمک قابلیت Hyper-V در ویندوز آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.