دوره پانزدهم

Core & Nano Servers

این محصول پانزدهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره Serverهای Core و Nano مایکروسافت نصب و پیکربندی شده اند. ضمنا قابلیت های آن ها بررسی شده و تفاوت های آن ها با Server معمولی شرح داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.