دوره چهاردهم

PowerShell

این محصول چهاردهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره قابلیت ها و امکانات مختلف PowerShell در ویندوز و نحوه نوشتن اسکریپت تحت آن آموزش داده شده اند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.