دوره سیزدهم

پیکربندی اولیه Server بهمراه فعال سازی ویندوزها

این محصول سیزدهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره پیکربندی و تنظیمات اولیه ویندوزهای Server بهمراه مفاهیم و روش های فعال سازی انواع ویندوزها و نرم افزار آفیس آموزش داده شده اند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.