دوره دوازدهم

Power Options و Windows Recovery

این محصول دوازدهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره پیکربندی تنظیمات برق کامپیوتر در ویندوز و قابلیت های Hibernate و Hybrid Sleep بهمراه روش های مختلف بازیابی ویندوز آموزش داده شده اند. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.