دوره دهم

Windows Firewall

این محصول دهمین دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی MCSA/MCSE می باشد. در این دوره مفاهیم اولیه مربوط به فایروال و پیکربندی فایروال ویندوز آموزش داده شده است. فهرست مطالب آموزش داده شده در این دوره در انتهای همین صفحه می باشد.